Povolení stavby a mapa sněhových oblastí

Jak je to se stavebním povolením u montovaných hal?

Stavební a územní řízení bývají poměrně složité a mohou vést k mnoha nedorozuměním, zejména v případě montovaných hal. Investoři se často ptají, zda potřebují pro umístění haly na pozemku územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Odpověď není jednoznačná, ale pravděpodobně budou potřebovat obojí, záleží to totiž na několika faktorech, včetně rozměrů haly a způsobu využití stavby.

Obecně platí, že zákon vyžaduje, aby pro umístění stavby disponovali územním rozhodnutím a stavebním povolením, pokud není stanoveno jinak. Existují však případy, kdy je možné se obejít pouze s ohlášením stavby, nebo dokonce vůbec bez něj. To závisí na konkrétních okolnostech, jako jsou například rozměry haly.

Pro haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, které jsou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, je obvykle postačující pouze ohlášení stavby. Pro haly do 300 m2 a splnění dalších podmínek může být dokonce toto ohlášení zbytečné.


Sněhová zátěž?

Dalším důležitým bodem pro Vaši budovu je sněhová zátěž. Jedná se první řadě o s posouzení zatížení střech a to jak plochých, tak šikmých. Pro tyto podmínky, byla vytvřena mapa sněhových zátěžích dle ČSN EN 1991-1-1-3. Mapa sněhových oblastí je důležitá pro správné navrhování stavebních objektů z hlediska únosnosti stavebních konstrukcí proti zatížení sněhem.  Odkaz pro kontrolu Vašeho místa výstavby najdete zde: Mapa sněhových oblastí.

Nicméně je důležité si uvědomit, že každý případ je unikátní a záleží na mnoha faktorech. Proto je vhodné se obrátit na odborníky, kteří Vám pomohou s řešením Vašich otázek a problémů. Rádi Vám poskytneme potřebné informace a poradíme, jak postupovat.